Tillsammans är vi
agronomerna!

Vad är en agronom?

Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till livsmedelsproduktion och lantbruk. Kompetens som är viktig för att lösa utmaningar som samhället står inför.

Bli en av oss!

Du som har en agronomexamen eller studerar till agronom kan bli medlem i Agronomerna. Tillsammans är vi Agronomerna!