Agronomerna.se > Agronomklubbar

Skånska Agronomklubben

Skånska agronomklubben firade 100 år under 2023 och man bjöd då in till en fantastiskt trevlig bal i Lund. Klubben ska enligt stadgar från 1969 främja ett kollegialt förhållande mellan framför allt agronomer bosatta i Skåne. Man ska verka för en mer allmän förståelse för förhållanden inom jordbruket och angränsamde områden och i syfte av detta anordna sammankomster med föredrag och diskussioner i aktuella ämnen. Föreningen har ca 250 medlemmar. Verksamheten brukar bestå i: Ett årsmöte med intressanta föredrag och ibland med slottsbal på något av Skånes vackra slott. Vår-sommarutfärd då vi besöker olika delar av Skåne, Halland eller Danmark. En höstfest och oftast ca 3 företagsbesök per år med verksamhet inom sektorn.

Ta del av verksamheten via deras webbplats www.skanskaagronomklubben.se

Skånska agronomklubben har medlemsaktivitet.

Foto: Viveka Österman

Skaraborgs Agronomklubb

Skaraborgs agronomklubb bildades 1960 i Skara och syftar till att främja ett kollegialt förhållande mellan agronomer i Skaraborg samt stärka kårandan och samhörighetskänslan. Föreningen har ca 180 medlemmar och senaste åren har två-tre aktiviteter genomförts per år. På våren hålls årsmöte med studiebesök på intressant företag. På sommaren annordnas aktivitet då även familjen är välkommen och under hösten anordnas en ofta höstfest med varierande inriktning. Som nyinflyttad är deltagande ett trevligt sätt att både se sig omkring och träffa människor med liknande intressen och arbetsområden. Har du inte haft kontakt med Skaraborgs agronomklubb och är verksam i regionen är du välkommen att till någon i styrelsen. Kontakt skaraborgs.agronomklubb@gmail.com

Ta del av verksamheten via klubbens Facebooksida

Östergötlands Agronomklubb

Östergötlands Agronomklubb bildades redan 1945. I dess ändamål är bland annat ”att främja ett kollegialt förhålland1e mellan framför allt i Östergötland boende agronomer samt stärka kårandan och samhörighetskänslan: att till diskussion uppta av värde för medlemmar i deras verksamhet.”

Under senaste åren har inriktningen bestått av årsmöte som kombinerats med studiebesök på företag eller institutuin med anknytning till näringen. Den sk vårutflykten är en familjeinriktad aktivitet där picknickorgen har en given roll. En höstfest, antingen en traditionell gåsamiddag eller annat som bryter traditionen t.ex. Ölprovarkväll som avslutar mötesåret.

Klubben har ca 130 medlemmar. Ta gärna kontakt med Ordf. Axel Lagerfeldt -87 eller sekr. Martin Sundström -95.

Foto: Viveka Österman

Foto: Viveka Österman

Amicitia et Agricultura

Sällskapet Amicitia et Agricultura, A&A, har till ändamål att under kordiala former genom föredrag och tankeutbyte behandla till lantbruksområdet hörande ämnen och angelägenheter och därigenom främja sina medlemmas insikter på berörda områden.

Sällskapet ska fungera som en kontaktyta mellan teoretiker och praktiker, mellan företrädare för olika dicipliner på det lantbruksvetenskapliga området och mellan generationer av agriculturellt verksamma personer och ska vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Sällskapet uppfyller sitt namn genom att anordna kulturella arrangemang och sammankomster med samkväm. Styrelsen har för närvarande sitt säte i Uppsala.

Ta del av verksamheten via webben www.sallskapetaeta.org

Gotlands Agronomklubb

Gotlands agronomklubb bildades 2008. Målet är att träffas en gång om året och avnjuta en trerätters middag där det är obligatoriskt med sångbok. Kontkatperson för agronomklubben är Mats Pettersson. E-post mats.pettersson@hushallningssallskapet.se

En tjej står i rapsfält och har solglasögon på huvudet.