Medlem

Agronomerna är en fristående förening som representerar alla agronomer.

Smörgåsar på ett bord dukat med kaffemuggar och assietter.

Medlemsinfo

Agronomerna har 1400 medlemmar och jobbar för visionen Agronomerna driver utveckling tillsammans. Vi vill bland annat stärka varumärket Agronom och synliggöra agronomernas unika kompetens som har stor betydelse för samhället.

Läs mer

Bli medlem

Du som har en agronomexamen eller studerar till agronom kan bli medlem i Agronomerna. Tillsammans är vi Agronomerna!

människor samtalar under mingel på en konferens

Sök stipendium

Agronomerna erbjuder dig som medlem att söka stipendium ur Axel Adlers fond. Vi delar årligen ut stipendiet som ska gagna svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Dessutom erbjuds medlemmar att söka stipendium ur Peppfonden för att genomföra sociala aktiviteter med agronomer.

Läs mer

Tidningen Agronomen

Tidningen Agronomen vänder sig till agronomer och agronomstudenter och innehåller artiklar med aktuella agronomfrågor, intressanta reportage om agronomer och information från styrelsen. Tidningen ges ut fyra gånger per år och ingår i ditt medlemskap hos oss.

Läs mer
Försättsblad av tidningen Agronomen med flicka som ler och har ett lam intill sitt huvud.