Agronomerna.se > Aktuellt

Aktuellt

Ta del av nyheter från föreningen och arbetsfältet eller fördjupa dig i artiklar och porträtt från verksamma agronomer.

Nyheter

Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid

Nyheter Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid Årets Agronom 2024 är utsedd och utmärkelsen går till Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, med följande motivering: ”Patrik …

Artikel

En 100 åring på Ultunae

Sveriges Agronomförbund bildades 1921 vilket firades med pompa och ståt…

Nyheter

En leende kvinna håller i manuskort och intervjuar annan kvinna.

Kallelse till Årsmöte 2024

Alla medlemmar i Agronomerna (fd Agronomförbundet) kallas härmed till årsmöte den 16 mars 2024.

Nyheter

Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid

Nyheter Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid Årets Agronom 2024 är utsedd och utmärkelsen går till Patrik Myrelid, strategichef på…