Agronomerna.se > Agronom

Agronom

(af lat. ager, åker, och grek. nomos, lag, regel) en som är kunnig i landtbrukets teori. Användes särskildt såsom titel å person, som utexaminerats från högre landtbruksläroverk. (Källa: Nordisk familjebok, 1904, Uggleupplagan)

Vad är en agronom?

Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens på akademisk nivå med koppling till livsmedelsproduktion och lantbruk. Agronomers kompetens är viktig för att lösa många av de samhällsutmaningar som samhället står inför. Utbildningen motsvarar idag fem års studier.

Årets agronom

Agronomerna delar årligen ut titeln Årets Agronom till en person som är “en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Agronomringen

Agronomringen som har en över 100 årig historia är ett samlingstecken och en enande symbol för agronomerna. Ringen betraktas både som examensring och kamratring.

Agronomklubbar

Det finns ett flertal aktiva agronomklubbar runt om i landet. Här erbjuds trevliga aktiviteter under året. Gemensamt för klubbarna är att de ska främja ett kollegialt förhållande mellan agronomer i närområdet där man delar med sig och tar del av kunskap och inspiration, sång och gemensamma måltider.