Agronomerna.se > Medlemsinfo

Medlemsinfo

Agronomerna representerar alla agronomer och jobbar för visionen Agronomerna driver utveckling tillsammans. Vi vill stärka varumärket Agronom och synliggöra agronomernas unika kompetens som har stor betydelse för samhället. Vi vill bidra till ett ökat samarbete mellan agronomer genom att stimulera nätverken mellan agronomer under studietiden och genom yrkeslivet. Vi ser gärna att fler studenter tar ut agronomexamen och vi vill bidra till att agronomer kan vidareutveckla sin kompetens kontinuerligt.

Detta gör vi genom att årligen dela ut titeln Årets Agronom, vi delar ut stipendier till medlemmar, vi ger ut tidskriften Agronomen fyra ggr per år, vi deltar på student evenemang (exempelvis Ultuna näringslivsdag och ULS Kamratmiddag) och har god dialog med universitet och näringsliv. Vi representerar också svenska agronomer i CEDIA som är en organisation för agronomer i Europa.

Medlemskap kostar 280 kr/år. Som student är medlemskapet gratis.

Följ gärna oss på Instagram, på Facebook och på LinkedIn.

En tjej står i rapsfält och har solglasögon på huvudet.

Vår värdegrund

För oss är det viktigt att agronomer har goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med varandra. Att agronomer kan driva viktig samhällsutveckling som förenar landsbygd och stad. Vi står upp för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion, för jämlikhet och jämställdhet. Vi ser att ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska vara varandras förutsättningar och stöd och utgår ifrån ett långsiktigt förhållningssätt.

Vi samarbetar med Naturvetarna

Vi samarbetar med Naturvetarna. Exempelvis hjälper Naturvetarna till med viss medlemsadministration kring de medlemmar som är medlemmar hos oss båda.