Agronomerna.se > Stora möjligheter som ekonomagronom

Porträtt

Stora möjligheter som ekonomagronom

Sebastian Levall läste till ekonomagronom på SLU och blev kategorichef på Bergendahls. Utbildningen har gett en bra och bred grund i en bransch där det händer mycket. Sebastian tyckte allra mest om de delar som handlade om företagsekonomi och marknadsföring och uppskattade studierna utomlands under sitt examensarbete. Filmen är producerad 2019 av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.