Agronomerna.se > Teknikagronomen gör skillnad med sin kunskap

Porträtt

Teknikagronomen gör skillnad med sin kunskap

Mikael Gilbertsson, teknikagronom och naturvetare, gör skillnad med sin kunskap. Han är en av alla naturvetare som arbetar för att nå de globala målen för en hållbar utveckling. Filmen är framtagen 2021 av Naturvetarna.