Agronomerna.se > Sök stipendium

Axel Adlers fond

Axel Adlers fond kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller projekt som kunskapsmässigt är av gagn för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Stipendium kan endast sökas av medlemmar hos Agronomerna. Syftet är att agronomer kontinuerligt ska kunna få inspiration och vidareutveckla sin kompetens.

Ansökan skall vara Agronomerna tillhanda senast 31 oktober. Skicka ansökan till ordf@agronomerna.se


Hur du ansöker
Ansökan görs på särskild blankett, här hittar du den. Observera att ansökan skickas in via mail digitalt.

Ansökan ska innehålla en redogörelse för vad de sökta medlen ska användas till, deltagare, resmål, projekt, beräknade kostnader samt eventuella andra sökta stipendier. Efter fullgjort projekt/resa ska en skriftlig redogörelse inlämnas tillsammans med 2-3 högupplösta bilder. Beslut kommer meddelas den sökande, och innan det beviljade beloppet betalas ut ska reseberättelse och bilder ha skickats in. Reseberättelse kan komma att publiceras i tidningen Agronomen.

Stipendium betalas normalt ut i efterskott, men kan vid särskilda skäl delvis betalas ut i förskott. Begäran om förskottsbetalning ska göras i ansökan, där även de särskilda skäl som åberopas skall anges.

Frågor om Axel Adlers fond besvaras av Agronomernas ordförande.

Axel Adlers fond ska stimulera utvecklingen av svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.
Foto: Viveka Österman

Lunchmat och dukning med vattenglas och vattenflaska på ett bord.

Peppfonden

Sugen på att anordna något för agronomer i din närhet? Medlemmar kan ansöka om medfinansiering ut Agronomernas peppfond med upp till 5000 kr för en aktivitet där agronomer bjuds in. Det kan vara till hyra av en ljudanläggning, en busstransport, en föredragshållare eller liknande. Tanken är att det skall vara enkelt att arrangera och bidra till gemenskap och stimulera nätverken mellan agronomer.

Skriv ett mail till ordf@agronomerna.se och förklara vad du vill göra så behandlar vi det i styrelsen. Tänk på att det tydligt skall framgå att arrangemanget sponsras av Agronomerna. Aktiviteten redovisas sedan som en artikel i tidningen Agronomen.