Agronomerna.se > Tidningen Agronomen

Tidningen Agronomen

Tidningen Agronomen vänder sig till agronomer och agronomstudenter och innehåller artiklar med aktuella agronomfrågor, intressanta reportage om agronomer och information från styrelsen. Tidningen ges ut fyra gånger per år och ingår i ditt medlemskap.

Tidningens innehåll planeras av redaktionsrådet som utses av Agronomernas styrelse. Produktionen gör Lime AB på uppdrag av Agronomerna. Kontakta gärna Lime eller redaktionsrådet om du vill annonsera, skriva ett inlägg eller en artikel i tidningen.

Redaktionsrådets sammankallande: ida@agronomerna.se

Annonser och prenumerationer kontakt: agneta@lime.se

Utgivningsplan 2024:
Nr 1. Tema Kommunikation. Utgivning vecka 11.
Nr 2. Tema Krisberedskap. Utgivning vecka 21.
Nr 3. Tema Studenter som gör ex-jobb. Utgivning vecka 38.
Nr 4. Tema Kost och hälsa. Utgivning vecka 48.

Presstopp brukar vara ca 3,5 veckor innan utgivning. Kontakta redaktionen för frågor.