Agronomerna.se > Vad är en agronom?

Vad är en agronom?

Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion. Agronomers kompetens är viktig för att lösa många av de samhällsutmaningarvi står inför. Behovet av en hållbar livsmedelsproduktion med god djuromsorg, förnybar energi, biologisk mångfald, en levande landsbygd och öppna landskap är några exempel på sådant vi jobbar med.

Agronomer jobbar inom ett stort antal områden såsom rådgivning till företag inom sektorn, forskning och utveckling, produktutveckling i näringslivet, marknadsföring och kommunikation, undervisning, konsultarbete, företags- och myndighetsledande positioner, administration, journalistik eller biståndsarbete både inom privat eller offentlig sektor. Agronomer jobbar ofta i ledande positioner.

Det finns agronomer med examen inom följande inriktningar: Allmän inriktning, mark/växt, ekonomi, husdjur, livsmedel, landsbygd och teknik.

Agronomer finns med olika kompetenser längs med hela värdekedjan för våra livsmedel.
Foto: Viveka Österman

Två leende kvinnor med festkläder.

Agronomutbildningen

Agronomutbildningen omfattar idag fem års studier där du kan ta ut en agronomexamen (Master of Science in Agriculture). Utbildningen finns endast vid Sveriges lantbrksunivesitet, SLU, på studieorten Ultuna utanför Uppsala.

Möt agronomer

Agronomer har en stor bredd av kunskap genom hela värdekedjan från jord till bord. Här delar de med sig av yrket, studierna och sin vardag.

Porträtt Sebastian Levall