Agronomerna.se > En 100 åring på Ultunae

Artikel

En 100 åring på Ultunae gröna ängar


Sveriges Agronomförbund bildades 1921 vilket firades med pompa och ståt vid en stor jubileumsfest den 2 april 2022. Ultunae fagra ängar var den givna samlingsplatsen för de drygt 200 glada agronomer som slöt upp till festligheterna. Det blev en heldag på campusområdet där gammalt har mött nytt. En uppskattad rundvandring i de nya lokalerna avlöstes med middag på Syltan och efterföljande fest på Ultuna studentkår där vi också fick dansa till liveorkester.

Text och bild: Hulda Wirsén

Agronomförbundets mål har från start varit att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen och främja ett kollegialt förhållningssätt. Något som kanske aldrig har varit viktigare med anledning av flera år med pandemi, oro i vår omvärld, olika utmaningar i branschen och förändringar i agronomstudenternas utbildningsmiljö. Mer om Agronomförundets historia finns att läsa här på webben.

Jubileumsfirandet var välbesökt med över 200 deltagare och vi hade glädjen att konstatera att det var hela 50 år mellan den först inskrivna agronomen (1971) till den senast inskrivna agronomen (2021) av alla de agronomer som fanns på plats under jubileet. Alltså fanns representation från många generationer agronomer som också utexaminerats under flertalet decennier.

Under jubileumsfirandet fick gästerna ta del av en mycket uppskattad rundvandring på campus. Campus på Ultuna har utvecklats mycket under de senaste 15 åren med flertalet nya stora byggnader. Deltagarna delades in i grupper och visades runt med guider, dvs agronomer som är yrkesverksamma vid SLU på Ultuna. Stor fascination uppstod i grupperna när man fick ta del av de moderna kontoren, laborationssalarna och undervisningssalarna som också varvats med arkitektoniska gemensamhetsytor och matsalar för studenter och personal.

Inför kvällen samlades sedan hela sällskapet för en fördrink på Ultuna studentkår som också bidrog med studenter som jobbade under middagen. Middagen bestod av en utsökt tre-rätters meny som avslutades med tårta. Under hela middagen hölls det många fina tal med både reflektion, humor och inspiration till de yngre generationen agronomer. Välkomsttalet hölls av vice ordf Hulda NÄKTERGAL Wirsén som under våren 2022 även blev vald till Agronomförbundets ordförande. Givetvis sjöngs också de traditionsenliga sångerna Ingen ordning, Jyns Ultunae, Portos visa, Punchen kommer och avslutades med Så lunka vi så småningom. Även fler visor delade gemenskapen och dessutom en nyskriven visa dagen till ära, framförd av upphovsmakaren Magnus Stark som också avslutade middagen med ett mycket uppskattat tacktal. Då studenterna inte arrangerat någon middag under ett par års tid som effekt av corona pandemin hjälptes man åt mellan äldre och yngre agronomer för att genomföra en trevlig och gemytlig middag. Något som uppskattades av båda parter.

Kvällen avslutades på Ultuna studentkår där en orkester spelade livemusik med styrdans som sedan följdes upp med DJ och mer moderna danstakter. Det var en mycket fin stämning under hela kvällen. Många minnen delades med vänner från förr men varvades också med nya möten, en varm gemenskap och stolthet över att vara en del av vår yrkeskår, Agronomerna. Tack alla som deltog och bidrog till en oförglömlig kväll!

Agronomförbundet och gästerna stod själva för en stor del av finansieringen av denna festliga jubileumsdag, men vi är också tacksamma för den sponsring som kom ifrån följande aktörer: Olssons frö AB, Från Sverige märkningen, Lantmännen, Naturvetarna, Svenska foder, Axel Adlers fond, Växa Sverige, Hushållningssällskapet, NIB programmering, Biototal, Lantbrukarnas riksförbund, Väderstad, Yara och Landshypotek bank.

En fantastisk jubileumsmiddag på Syltan som avslutades med tårta och avec.

Foto: Hulda Wirsén