Agronomerna.se > Agronomförbundet byter namn till Agronomerna

Nyheter

Agronomförbundet byter namn till Agronomerna

Beslutet togs på ett öppet medlemsmöte den 7 november 2023 efter ett förslag från styrelsen. Bakgrunden är den organisationsförändring som föreningen genomgått under senare tid då man numer inte längre är en professionsförening under Naturvetarna. Agronomerna är en fristående förening som representerar hela yrkeskåren agronomer, men man har inte längre något eget fackligt engagemang. Namnbytet ska bidra till att stärka varumärket för föreningen och på ett bättre sätt spegla den verksamhet som föreningen jobbar med idag. Styrelsen jobbar aktivt med att utveckla föreningens kommunikation och verksamhet.

“Namnbytet känns helt rätt i tiden. Agronomförbundet har en lång historia och verksamheten har sett olika ut över tid. Nu går vi in i en ny era och vi har sett över olika möjligheter för att fler agronomer ska känna sig välkomna som medlemmar och kunna bidra till utveckling för hela yrkeskåren”, säger ordförande Hulda Wirsén.

Beslutet om att friställa alla professionsföreningar som funnits under Naturvetarna togs under en gemensam kongress hösten 2021. Målsättningen är att alla ska vara fristående innan 2024.

“Vi har upprättat ett eget medlemsregister för de som endast vill vara medlemmar hos oss, uppdaterat våra stadgar och börjat se över de olika samarbetsavtal som kan vara aktuella för verksamheten framöver. Naturvetarna är en av de aktörer som vi samarbetar med fortsättningsvis, men vi utesluter inte att andra också kan vara aktuella”, säger Hulda.

Visionen är att ”Agronomerna driver utveckling tillsammans” och en av målsättningarna är att stärka varumärket agronom. Styrelsen har under senare tid varit extra mycket närvarande på campus på Ultuna vid SLU och ser att blivande agronomer är en viktig målgrupp. Axel Adlers fond, tidskriften Agronomen och att dela ut titeln årets Agronom är också viktiga hörnstenar i verksamheten för att stimulera yrkeskåren.

En guldring och snäckskal ligger på en porslinstallrik dekorerad med röta prickar.