Agronomerna.se > Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid

Nyheter

Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid

Årets Agronom 2024 är utsedd och utmärkelsen går till Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, med följande motivering:

”Patrik är oerhört uppskattad för sin kompetens och anlitas ofta som talare i olika arrangemang, exempelvis Lantbrukets dag i Riksdagen. Han är flitigt inbjuden till diverse runda bordssamtal och ”hög-djurs möten” i hela branschen och med många inriktningar. Han är en stark röst för lantbrukssverige som ser till att livsmedel tar plats på flera politikområden och predikar land och rike runt om vikten av svensk lantbrukssektors välbefinnande och tillväxt. Patrik är också ledamot i KSLA:s jordbruksavdelning där han ofta initierar och modererar intressanta seminarier med spännande talare och heta topics som samlar hela kedjans aktörer till spänstiga diskussioner. Han är ledamot i regeringens Expertråd för klimatanpassning där han på ett fantastiskt sätt lyfter primärproduktionens möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Patrik glömmer heller aldrig sitt SLU och att ge tillbaka till studenterna. Om det så är en arbetsmarknadskväll i Hasses regi, en näringslivsdag eller som högtidstalare under examensbalen.

Patrik en fantastiskt fin och omtyckt kollega och lyfter gärna andra före sig själv. Dessutom är han en engagerad familjefar, deltidslantbrukare och mycket ödmjuk, väldigt rolig och en oerhört snäll person. Han är en utmärkt förebild för blivande agronomer och för yrket i stort!”

Agronomernas styrelse delar med glädje ut utmärkelsen Årets Agronom 2024 till Patrik Myrelid. Utmärkelsen har delats ut under 30 års tid och Patrik är en mycket värdig mottagare. Hans namn kommer pryda vandringspriset fint tillsammans med övriga som fått priset före honom.

– Vi är stolta över att kunna lyfta fram framgångsrika agronomer för att synliggöra nyttan och värdet av den unika kompetens som vi Agronomer har, säger Hulda Wirsen avgående ordf Agronomerna.

Agronomerna är en fristående förening och representerar alla agronomer. En prioriterad målsättning i arbetet är att bidra till att stärka varumärket Agronom. Tillsammans är vi agronomerna!

Årets Agronom 2024 är Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.
Foto: Hulda Wirsén