Agronomerna.se > Kallelse till Årsmöte 2024

Nyheter

Kallelse till årsmöte 2024

Alla medlemmar i Agronomerna (fd Agronomförbundet) kallas härmed till årsmöte den 16 mars 2024.

Vi kommer behandla sedvanliga årsmöteshandlingar.
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024


Plats: SLU Ultuna, lokal Biosfären på bottenplan i MVM-huset

Tid: 13.00-15.00

Önskar du delta digitalt, meddela detta till Claes Åkerberg senast den 15 mars via epost claes@agronomerna.se

Kvällen spenderas sedan i goda vänners lag vid ULS Kamratmiddag då Årets Agronom kommer få mottaga sin utmärkelse. Anmäl er gärna till detta, ni också!

Agronomerna hälsar alla medlemmar välkomna
till årsmöte den 16 mars 2024.
Foto: Viveka Österman